Prężnie rozwijający się zespół realizuje:

  • pomiary i regulacje instalacji wentylacyjnych,
  • badania wydajności instalacji wentylacyjnych,
  • próby szczelności systemów wentylacyjnych,
  • testy i pomiary instalacji wentylacyjnych przeciwpożarowych, badanie systemów różnicowania ciśnień zgodnie z normą PN-EN 12101-6,
  • pomiary poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
  • pomiary emisji hałasu do środowiska z urządzeń zainstalowanych na dachu budynku,
  • pomiary i regulacje przepływu strumienia czynnika w instalacjach grzewczych i chłodniczych,
  • czyszczenie instalacji wentylacyjnych,
  • przeglądy techniczne instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych,
  • inwentaryzacje instalacji HVAC w obiektach istniejących,